Futbol Club Ordino

FITXA D'INSCRIPCIÓ FUTBOL CLUB ORDINO 2016/2017
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caracter personal, s'informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer informatitzat del Futbol Club Ordino, que pendrà les mesures per garantir-ne la seguretat i confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió en qualsevol moment dirigint-se a la següent direcció: Telefòn: (00376) 340373 - 328729 - 816162 · info@futbolclubordino.com · web-site: http://www.futbolclubordino.com
Preus:

Matrícula: 30€.

1 mensualitat de 30€ al setembre domiciliada pel banc.

QUOTES TRIMESTRALS: 3 quotes de 30€ (d'octubre a juny) domiciliada pel banc.
* No s'acceptaran retorns sense donar de baixa per escrit amb un mes d'antelació.
Categories:

· NIVELL I: ESCOLA DE FORMACIÓ EDUCATIVA

INICIACIÓ.     Nascuts els 2011 i 2012
PRE-BENJAMÍ.     Nascuts els 2009 i 2010

· NIVELL II: ESCOLA DE TECNIFICACIÓ (Futbol 7)

BENJAMÍ.     Nascuts els 2007 i 2008
ALEVÍ.     Nascuts els 2005 i 2006

· NIVELL III: ESCOLA DE PERFECCIONAMENT (Fut. 11)

INFANTIL.     Nascuts els 2003 i 2004
CADET.     Nascuts els 2001 i 2002
JUVENIL.     Nascuts els 1998, 1999 i 2000

Documentació a entregar: Certificat mèdic (on consti que el nen es apte per practicar futbol), 2 fotos de carnet, fotocopia del passaport del jugador i del tutor, fotocopia del carnet de la CASS


Autoritzo com a pare/mare/tutor al nen inscrit, a realitzar les activitats de l'Escola FCO, i que en cas de precisar assistència mèdica, que pugui ser traslladat amb comunicació de les dades d'aquest imprès a un centre mèdic per part de lÈscola, renunciant a exigir cap responsabilitat per lesió que es pugui ocasionar en la pràctica que es faran a l'Escola, que assumeixo en la seva totalitat