Futbol Club Ordino

FITXA D'INSCRIPCIÓ FUTBOL CLUB ORDINO - SECCIÓ RÍTMICA 2016/2017
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caracter personal, s'informa que les dades que ens faciliteu seran incorporades al fitxer informatitzat del Futbol Club Ordino, que pendrà les mesures per garantir-ne la seguretat i confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió en qualsevol moment dirigint-se a la següent direcció: Telefòn: (00376) 340373 - 328729 - 816162 · info@futbolclubordino.com · web-site: http://www.futbolclubordino.com
Preus:

Matrícula: 30€.

1 mensualitat de 30€ al setembre domiciliada pel banc.

QUOTES TRIMESTRALS: 3 quotes de 30€ (d'octubre a juny) domiciliada pel banc.
(classes dilluns i dimarts escolar)
* No s'acceptaran retorns sense donar de baixa per escrit amb un mes d'antelació.
CLASSES:

Dilluns i dimarts de 12h:30 a 13h:30 i de 13h:30 a 14h:30

GRUP PERFECCIONAMENT:

DIMARTS: de les 17h:30 a 19h:00
DIJOUS: De les 17h:30 a les 20h:00


Documentació a entregar: Certificat mèdic (on consti que el nen es apte per practicar gimnàstica), 2 fotos de carnet, fotocopia del passaport del nen, fotocopia del carnet de la CASS


Autoritzo com a pare/mare/tutor al nen inscrit, a realitzar les activitats de Gimnàstica Rítmica del FCO, i que en cas de precisar assistència mèdica, que pugui ser traslladat amb comunicació de les dades d'aquest imprès a un centre mèdic per part de lÈscola, renunciant a exigir cap responsabilitat per lesió que es pugui ocasionar en la pràctica que es faran a l'Escola, que assumeixo en la seva totalitat